Bài hát "Let It Go" trong phim Frozen được hát bởi 25 ngôn ngữ khác nhau

Thật ngạc nghiên khi nghe chúng cực đồng bộ trong bài hát!

Danh sách clip

Đăng clip

Điền một link clip hay mà bạn muốn đăng vào bên dưới. Hiện tại chúng tôi chỉ hỗ trợ link Youtube.

120

500

Captcha

Cài đặt

Xong!

Cảm ơn bạn đã đóng góp clip ^^!